Tips voor het leggen van een houten terras

Conseils construction bois

Voor een optimaal resultaat raden wij u aan een beroep te doen op vaklui en enkel hoogwaardig materiaal te gebruiken.

De ambachtslui en vakmensen die houten terrassen ontwerpen en plaatsen, houden zich aan de regels, aanbevelingen en voorschriften uit de GUIDE DE CONCEPTION ET DE REALISATION DES TERRASSES EN BOIS coédité par FCBA et ATB (Gids voor het ontwerpen en leggen van houten terrassen) die door het FCBA en de ATB is uitgegeven. Ze vinden er in detail de technische handelwijzen en oplossingen die door de deskundigen, die aan het opstellen ervan hebben meegewerkt, als technisch aanvaardbaar worden geacht. Bij afwezigheid van het DTU is de gids het enige referentiedocument dat de goede praktijken codificeert. De opstellers van de gids hebben erop toegezien dat deze qua techniciteit aansluit op de inhoud van het toekomstige DTU 51.4 (planken vloeren) en van de desbetreffende productnorm (Franse norm planken vloeren).

Opslag van het hout

Aangeraden wordt de houten planken binnen in een loods op te slaan, bij voorkeur met banden vastgesjord, en in een goed geventileerde omgeving ofwel buiten onder een zeil. Rechtstreekse blootstelling aan het zonlicht moet worden vermeden.

Voorbereiding van de onderstructuur

In de eerste plaats moet u ervoor zorgen dat de ondergrond stabiel, hard en vlak is. Een lichte helling van ongeveer minimaal 1 cm/m is al voldoende voor een snellere afvloeiing van het water. Het hoge punt moet zich aan de kant van het huis bevinden. Om te voorkomen dat het onkruid gaat woekeren, wordt aangeraden de grond te bedekken met een geotextiel.

Plaatsen op een betonplaat of een tegelvloer

De draagbalken worden vastgeklonken, vastgeschroefd of vastgemetseld op platen en waterpas gemaakt.

Coupe lambourde sur dallage

Plaatsen op een waterdicht terras

Draagbalken plaatsen en bevestigen op regelbare vloerdragers in pvc (8 vloerdragers/m2)

Pose terrasse étanche

Plaatsen op een ondergrond van aarde

Bij dit soort ontwerp rusten de draagbalken, om zettingsverschillen van het terras te vermijden, op steunblokken om het draagvermogen homogeen te maken ten opzichte van de grond.
Breng een laag geperst en vlak zand of grind aan. Plaats mortelvloerdragers (stenen of snelbouwstenen) als ondersteuning voor de draagbalken (over het algemeen wordt er 1 contactblok om de 50 cm geplaatst). Controleer de niveaus en de hoogte. Bevestig de draagbalken op de vloerdragers (vastschroeven, vastmaken).

Coupe verticale sur plots béton

De draagbalken

De draagbalken moeten worden vastgemetseld, vastgeschroefd, bevestigd op de ondergrond om te vermijden dat er al heel vroeg vervormingen optreden door verzakking. We willen benadrukken dat de houtsoort die u gebruikt voor de draagbalken minstens dezelfde dichtheid en dezelfde duurzaamheid moet bezitten als die van de gebruikte houten planken (zo mag u bijvoorbeeld geen dennenhout gebruiken, al dan niet behandeld, omdat niet alleen de dichtheid lager is, maar ook omdat het minder duurzaam is). Bij het uitlijnen moet u ervoor zorgen dat u de juiste tussenruimte behoudt tussen de steunen afhankelijk van de weerstand en de breedte van de planken (bijv.: voor een plank uit exotisch hout van 21 x 140 mm mag de hartafstand tussen de draagbalken maximaal 51 cm bedragen).

Materiaalverlies

Optimaliseer uw rendement met een nauwkeurig lay-outplan. Als u een strokenpatroon wenst te gebruiken, dan moet u een extra oppervlak voorzien van 5 tot 10 %. Als u een visgraatpatroon, krommingen of een gewoon motief wenst te gebruiken, dan moet u een extra oppervlak voorzien van 15 tot 20 %.

Onderstructuur

De tussenruimte tussen de steunen voor een normale belasting van een privéterras hangt af van de breedte en de dikte van de terrasplanken.

- - -

Algemene plaatsingsregels

Het regelen van de elektrische schroevendraaier

Het is belangrijk het draaimoment en de rotatiesnelheid van de elektrische schroevendraaier te regelen om te vermijden dat de schroeven breken of beschadigd raken tijdens het plaatsen. De snelheid moet hoog zijn en het draaimoment gering. “Slagschroevendraaiers” worden afgeraden. Wij raden u ook aan dit vooraf even uit te proberen op een stukje houtafval.

Vochtigheid van de houten planken

De vochtigheidsgraad van de terrasplanken moet altijd worden gecontroleerd voordat ze worden gebruikt met behulp van een vochtigheidsmeter met meetpennen die correct is geijkt. Dit zal onder andere bepalen welke ruimte u tussen de planken moet laten bij het leggen zodat deze zonder problemen kunnen uitzetten en inkrimpen tijdens droge en vochtige periodes.
De vochtigheid is het belangrijkste element waarop u moet letten wanneer u hout gebruikt. Ze is één van de sleutelelementen die ervoor zorgen dat de onderdelen die worden gebruikt vormvast en duurzaam blijven.
Om een uitstekende stabiliteit van de houten terrasplanken te behouden (het kromtrekken te verminderen), is een juiste ventilatie belangrijk (minstens 10 cm tussen de grond en de draagbalken).

Tussenruimte tussen de houten planken

De houten planken worden gelegd met een tussenruimte waardoor ze gemakkelijk kunnen uitzetten en inkrimpen.
De afstandhouders van de onzichtbare hardWood Clip™-bevestigingen, die werden ontworpen om de tussenruimtes te regelen naargelang van de vochtigheidsgraad van het hout, laten automatisch een ruimte tussen de planken om abnormale situaties te vermijden waarbij de tussenruimtes te groot of te klein worden (de planken raken elkaar dan).

Uitzetting van planken uit kd-hout

Uitzetting van planken uit KD-hout met de bevestiging ExtremeKD

Inkrimpen planken AD-hout

Inkrimpen van planken uit AD-hout met de bevestiging Extreme

- - -

Methodes om de planken te bevestigen

Plaatsen met de hardWood Clip™-bevestigingen

We verwijzen naar het hoofdstuk "Methode voor het leggen van een terras met de hardWood Clip™-bevestiging" en naar het instructieblad dat u kunt downloaden.

Bevestigen van de planken op de draagbalken (fig. A)

Elk punt waar de planken op de draagbalken steunen, moet worden bevestigd, of dat punt zich nu in het midden of op het uiteinde van de plank bevindt en ongeacht de breedte van de plank.

Het tegen elkaar leggen van de planken

Voor een langere levensduur van de houten vloer wordt aangeraden tussen de uiteinden van twee planken die tegen elkaar worden gelegd wat ruimte te laten.
Plaats een bevestiging op elk uiteinde van de planken, maar let daarbij wel op dat u dit niet doet op minder dan 20 mm van het uiteinde om te vermijden dat het hout splijt. Indien nodig, kunt u ook voorboren.

FIG. A
Fig A

Bevestig de verbindingen van de uiteinden van de planken niet enkel op één punt (fig. B)

FIG. B
Fig B